ПЦН "Кронос-ЦП" сертификат, приложение
ППКО "Кронос-4,8" сертификатприложение 1приложение 2

ППКОП "Кронос-ОП4", "Кронос-ОП8"

сертификатприложение
УМПО "Кронос-А" сертификатприложение
Модемы M-R160, M-R450 сертификатприложение
Радиостанция GM340 сертификат, приложение